EQUIPO ABSOLUTO MASCULINO

-247 -247 -247 -247 -247 -6700  
-280 -280 -280 -5080      
             
-6100            
             
-495 -495 -495 -495 -495 -495 -2970

POS TIVO QUE SER DESA MANEIRA PORQUE NON

GOLD MEDAL

SILVER MEDAL

-247 -247 -247 -247 -247 -6700  
-280 -280 -280 -5080      
             
-6100            
             
-495 -495 -495 -495 -495 -495 -2970

POS TIVO QUE SER DESA MANEIRA PORQUE NON

GOLD MEDAL

SILVER MEDAL